Желязо. Желязодефицитна анемия - Бебето А до Я - Colief BG

Л – Лекарско посещение

Лекарско посещение

Често се случва родителите да посетят лекар с детето си още първите часове след повишаване на температура. За жалост този преглед рядко ще покаже нещо забележително, което да насочи лекаря към по-конкретна диагноза и по-точно лечение. Изследването на кръвни проби в този период също е излишно, дори може да ни обърка, като ни даде фалшиво спокойствие, а всъщност все още не са реагирали кръвните клетки.

Обикновено препоръчваме родителите да изчакат поне 24 ч (при дете над 1 година) от първото повишаване на температура, преди да посетят лекар, за да има достатъчно време да се разгърнат клиничните симптоми на болестта. Когато взимате изследвания, особено при кърмаче с температура, винаги включвайте и стерилна и обикновена урина за отхвърляне на уринарна инфекция.

Алармиращи белези, които да ни насочат към незабавно лекарско посещение:

 • Температура над 38 градуса, над 72 ч.
 • Възраст под 3-месеца
 • Признаци на затруднено дишане
 • Признаци на дехидратация
 • Отпуснато, сънливо дете
 • Увредено общо състояние
 • Силна, нетърпима коремна болка
 • Кървене
 • Травми
 • Изгаряния
 • Промени в съзнанието
 • Гръдна болка

Личният лекар по принцип е най-подходящия човек да търсите при остро заболяване при детето, тъй като той подробно познава неговата анамнеза, минали заболявания и дали има предразположеност към по-тежко протичане на някои инфекции. Когато той не е на работа, обаче, можем да се обърнем към прилежащия неотложен кабинет към неговата практика.

Кога да заведем детето в спешно отделение?

 • Състояние или травма, която непосредствено застрашава живота на детето
 • Внезапно и бързо влошаване в състоянието на детето
 • Загуба на съзнание – включително след травма на главата
 • Гърч – непровокиран или фебрилен
 • Неспиращо кървене
 • Посиняване (цианоза) на кожата или устните
 • Изгаряне или обгазяване
 • Съмнение за натравяне с отрова или медикамент
 • Задавяне
 • Признаци на затруднено дишане – учестено дишане, тираж, свиркане от гърдите
 • Травми – особено след ПТП, падане от колело, височинна травма
 • Удавяне

Кога да заведем детето в „неотложно звено“?

 • Състоянието НЕ застрашава живота не детето
 • Оплакванията НЕ са внезапни, постепенна поява на симптомите, хронични оплаквания
 • Личният лекар не е на работа – почивни дни, нощни дежурства

Неотложна медицинска помощ

Състояния, които налагат неотложна медицинска помощ:

 • Алергии
 • Настинки – хрема, температура
 • Пристъпна кашлица
 • Признаци на дехидратация
 • Коликообразна коремна болка
 • УНГ инфекции – възпалено гърло, болки в ушите, синузит
 • Обриви
 • Кожни инфекции
 • Малки травми

Все по-популярни са онлайн консултациите, които намират своето приложение при по-леки клинични симптоми като хрема, обриви, температура с малка давност и т.н.

Онлайн консултация

Състояния, при които можем да проведем първоначална онлайн консултация:

 • Алергии
 • Настинки, възпалено гърло, хрема
 • Синузит
 • Обриви и кожни инфекции
 • Малки травми и изгаряния

Не бързайте с първия преглед след повишаване на температурата на детето, запазете спокойствие и търпение, приложете температуропонижаващо средство и изчакайте до следващия ден, може пък да му отмине спонтанно на детето.

Запомнете

Не бързайте с първия преглед при първи симптоми на детето, разбира се при стабилно състояние на детето.
Изчакайте поне 48 ч. от първите симпотми преди да правите лабораторни изследвания, като винаги включвайте изследване на урина.

Лекарско посещение

Често се случва родителите да посетят лекар с детето си още първите часове след повишаване на температура. За жалост този преглед рядко ще покаже нещо забележително, което да насочи лекаря към по-конкретна диагноза и по-точно лечение. Изследването на кръвни проби в този период също е излишно, дори може да ни обърка, като ни даде фалшиво спокойствие, а всъщност все още не са реагирали кръвните клетки.

Обикновено препоръчваме родителите да изчакат поне 24 ч (при дете над 1 година) от първото повишаване на температура, преди да посетят лекар, за да има достатъчно време да се разгърнат клиничните симптоми на болестта. Когато взимате изследвания, особено при кърмаче с температура, винаги включвайте и стерилна и обикновена урина за отхвърляне на уринарна инфекция.

Алармиращи белези, които да ни насочат към незабавно лекарско посещение:

 • Температура над 38 градуса, над 72 ч.
 • Възраст под 3-месеца
 • Признаци на затруднено дишане
 • Признаци на дехидратация
 • Отпуснато, сънливо дете
 • Увредено общо състояние
 • Силна, нетърпима коремна болка

Личният лекар по принцип е най-подходящия човек да търсите при остро заболяване при детето, тъй като той подробно познава неговата анамнеза, минали заболявания и дали има предразположеност към по-тежко протичане на някои инфекции. Когато той не е на работа, обаче, можем да се обърнем към прилежащия неотложен кабинет към неговата практика.

Кога да заведем детето в спешно отделение?

 • Състояние или травма, която непосредствено застрашава живота на детето
 • Внезапно и бързо влошаване в състоянието на детето
 • Загуба на съзнание – включително след травма на главата
 • Гърч – непровокиран или фебрилен
 • Неспиращо кървене
 • Посиняване (цианоза) на кожата или устните
 • Изгаряне или обгазяване
 • Съмнение за натравяне с отрова или медикамент
 • Задавяне
 • Признаци на затруднено дишане – учестено дишане, тираж, свиркане от гърдите
 • Травми – особено след ПТП, падане от колело, височинна травма
 • Удавяне

Кога да заведем детето в „неотложно звено“?

 • Състоянието НЕ застрашава живота не детето
 • Оплакванията НЕ са внезапни, постепенна поява на симптомите, хронични оплаквания
 • Личният лекар не е на работа – почивни дни, нощни дежурства

Неотложна медицинска помощ

Състояния, които налагат неотложна медицинска помощ:

 • Алергии
 • Настинки – хрема, температура
 • Пристъпна кашлица
 • Признаци на дехидратация
 • Коликообразна коремна болка
 • УНГ инфекции – възпалено гърло, болки в ушите, синузит
 • Обриви
 • Кожни инфекции
 • Малки травми

Все по-популярни са онлайн консултациите, които намират своето приложение при по-леки клинични симптоми като хрема, обриви, температура с малка давност и т.н.

Онлайн консултация

Състояния, при които можем да проведем първоначална онлайн консултация:

 • Алергии
 • Настинки, възпалено гърло, хрема
 • Синузит
 • Обриви и кожни инфекции
 • Малки травми и изгаряния

Не бързайте с първия преглед след повишаване на температурата на детето, запазете спокойствие и търпение, приложете температуропонижаващо средство и изчакайте до следващия ден, може пък да му отмине спонтанно на детето.

Запомнете

Не бързайте с първия преглед при първи симптоми на детето, разбира се при стабилно състояние на детето.
Изчакайте поне 48 ч. от първите симптоми преди да правите лабораторни изследвания, като винаги включвайте изследване на урина.