Временната физиологична лактозна нетолерантност или т.нар. физиологичен временен лактазен дефицит е причината за образуване на излишни газове в бебешкото коремче.

Компенсирането ѝ чрез  преасимилация на лактозата с добавяне на лактаза в млякото на бебетата премахва причината за вътрекоремното образуване на излишни газове и облекчава кърмачаските колики, подпомага усвояването на млечната захар, значително съкращава времето на плач .

Преасимилацията на лактозата в кърмата и млякото предназначено за кърмачета се постига чрез предварителното добавяне на неутрална лактаза в него.

Лактаза-Laktozna-netolerantnostПреасимилация на лактозата в кърмата и млякото предназначено за кърмачето го прави нисколактозно.

По този начин млечната захар е усвоена пълноценно, няма засядане на непреработена храна в дебелото черво, няма вторична ферментация на остатъчни субстрати, няма образуване на излишни газове, защото е отстранена причината за тяхната поява.

ЛАКТАЗА

За преасимилация на лактозата най-удачна е неутралната лактаза , която имам пик на действие в неутрална киселинна среда, а такава е киселинността на млякото. (рН 7)

Неутралната лактаза разгръща своето действие именно в млякото и разгражда лактозата на галактоза и глюкоза, като по този начин я прави по-лесноусвоима от организма на бебето.

Добавянето на неутрална лактаза към млякото на бебетата го прави нисколактозно, а компенсирането на вфлн чрез нисколактозно хранене на бебето премахвата причината за образуване на излишни газове и облекчават коликите.

Неутрален ензим лактаза се добива  чрез естествена ферментация на дрожди   kluyveromyces lactis, като активността на ензима трябва да е между 46 000 и 50 000 onpg за да се постигне оптимално преасимилиране на лактозата до глюкоза и галактоза неутрална рн среда.

В допълнеие на това киселината среда в бебешкото коремче, поради своето несъвършенство все още не е постигнала пълна киселинност (рН 4-5.5) като при възрастните, тя е по-скоро неутрална ((рН 7), а това допълнително улеснява действието на неутралана лактаза.